Pietarin kivikilpi

Teimme Museovirastolle vuosien 2008-2011 aikana 3D-rekonstuktioita Kaakkois-Suomen pienlinnoituksista. Linnoitukset on rakennettu 1700-luvun lopulla Pietarin suojaksi. Liikkalan, Järvitaipaleen, Utin, Kärnäkosken ja Taavetin linnoitukset rekonstruoitiin hyödyntämällä Museoviraston inventointitiedostoja sekä alkuperäisten suunnittelupiirustusten yksityiskohtia.

Kustakin linnoituksesta tuotettiin stillkuva sekä animaatio. 3D-rekonstruktioissa ei pyritty fotorealistisuuteen vaan ulkoasu yritettiin saada alkuperäispiirustusten kaltaiseksi. 3D-mallien tekstuureina käytettiin mahdollisuuksien mukaan alkuperäispiirustusten osia. Olemme tekemässä myös hankkeelle internet-sivuja, jotka sisältävät linnoituksia havainnollistavia Flash-multimedioita.

Museoviraston tekemien kolmiulotteisten inventointitiedostojen vertaaminen alkuperäisten piirustusten perusteella tehtyihin 3D-malleihin oli todella mielenkiintoista. Yleensä suunnitelman ja toteutuksen välillä on isojakin eroja, mutta nyt piirustukset vastasivat hyvin tarkkaan toteutettuja rakenteita.

Ohjelmistot: 3ds Max Design, VRay, Photoshop, After Effects, Dreamweaver, Flash

Kampin keskuksen tavaratalo

Kampin keskuksen tavaratalo

Tähänmennessä laajimpia töitämme on ollut Kampin keskuksen suunnittelunaikaiseen visualisointiin osallistuminen. Vastasimme Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaan suunnitteman tavaratalon sekä Narinkkatorin visualisointitöistä. Ensimmäiset visualisoinnit tuotettiin vuonna 2002 ja viimeiset kuvakulmien päivitykset 2005. Rakennuksesta tehtiin 3D-visualisointeja kymmenistä kuvakulmista, joita suunnittelutyön edetessä päivitettiin.

Visualisointeja voitiin hyödyntää suunnittelun ja viranomaishyväksynnän apuna, yleisölle tiedottamiseen sekä tilojen markkinointiin.