Pietarin kivikilpi

Teimme Museovirastolle vuosien 2008-2011 aikana 3D-rekonstuktioita Kaakkois-Suomen pienlinnoituksista. Linnoitukset on rakennettu 1700-luvun lopulla Pietarin suojaksi. Liikkalan, Järvitaipaleen, Utin, Kärnäkosken ja Taavetin linnoitukset rekonstruoitiin hyödyntämällä Museoviraston inventointitiedostoja sekä alkuperäisten suunnittelupiirustusten yksityiskohtia.

Kustakin linnoituksesta tuotettiin stillkuva sekä animaatio. 3D-rekonstruktioissa ei pyritty fotorealistisuuteen vaan ulkoasu yritettiin saada alkuperäispiirustusten kaltaiseksi. 3D-mallien tekstuureina käytettiin mahdollisuuksien mukaan alkuperäispiirustusten osia. Olemme tekemässä myös hankkeelle internet-sivuja, jotka sisältävät linnoituksia havainnollistavia Flash-multimedioita.

Museoviraston tekemien kolmiulotteisten inventointitiedostojen vertaaminen alkuperäisten piirustusten perusteella tehtyihin 3D-malleihin oli todella mielenkiintoista. Yleensä suunnitelman ja toteutuksen välillä on isojakin eroja, mutta nyt piirustukset vastasivat hyvin tarkkaan toteutettuja rakenteita.

Ohjelmistot: 3ds Max Design, VRay, Photoshop, After Effects, Dreamweaver, Flash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s